idézetek

Hiszünk abban, hogy a művészet mindenkié...

Jean Kennedy Smith (Very Special Arts)2011. október 6., csütörtök

Az álom privilégiuma


- filmek fogyatékosokról, filmek, ahogy a fogyatékosok csinálják -


Vajon miről álmodik ma az ember? Milyen álmokat dédelgetünk az életünkről? Egyáltalán vannak ma álmai az embereknek? Vagy a mindennapi küzdelmek taposómalmában elhaltak már az álmok is? Sajnos a statisztikák azt mutatják, hogy a fiatalok vágyképei, álmai az anyagi gazdagsággal kapcsolódnak össze, azt nem tudják, mit akarnak az életükkel kezdeni, de azt igen, hogy feltétlenül gazdagok szeretnének lenni. Mert azt tanulták és sajnos azt is tapasztalták, hogy a gazdagság a mérce, hogy akinek pénze van, az mindent megtehet. Valahogy úgy van ez, mint a Muzsikáló ezüstkecske című népmesében, ahol a király alabástrom palotáját őrző katona a hideg téli éjszakában arra a következtetésre jut, hogy milyen jó is a királynak ott benn a meleg dunnák között, míg ő itt az őrhelyén fagyoskodik. Föl is írja a hibátlan szépségű alabástrom falra: Akinek pénze van, az mindent megtehet, akinek pénze nincs, semmire se mehet! S a mese története éppen azt göngyölíti fel – nagyon aktuálisan – hogyan jut el a katona erről a meglehetősen destruktív és önpusztító illúziótól annak a felismeréséig, hogy az igazi gazdagság hol és hogyan is érhető el a világban. Mivel azonban a mai gyerekek, a felnőttek nyomán, nemigen olvasnak népmeséket, így ezt a tudást nagyon nehezen tudják megszerezni, valószínűleg van, aki sohasem tudja ezt belátni, mert a belátáshoz nagyon nehéz út vezet, amint a mesebeli katonának is egy földalatti börtönben kellett kitalálnia, hogyan is működik a világ valójában. Nem ellentmondás ez? Éppen a föld alatt kell kitalálni, hogyan menjenek a dolgok odafönt? – kérdezhetnénk. S ha nem tudunk álmodni, akkor erre az ellentmondásra nem is tudunk válaszolni. Mert az általános vélekedéssel ellentétben a mese – ahogy az álom is! - azt az igazságot közvetíti, hogy a boldogság és megelégedettség olyan belső erőktől függ, mint az önmagunk kiművelése, mint a belső erőforrások megtalálása, bánni tudás az anyaggal, társakkal való szövetkezés, a szeretet megélése. Micsoda idejétmúlt gondolatok! Próbálnánk csak ezt előadni egy kamaszokkal teli iskolában! Azt hiszem, pillanatok alatt kinevetnének, legjobb esetben is megmosolyognának. Hiszen az ő tapasztalati világunkban – amit tőlünk, felnőttektől tanultak - a világ nem így működik. Ott igenis az számít, kinek mije van: pénzben, hatalomban - a többi lényegtelen…    

Pedig ha nem megyünk le oda, a föld alá, (valahova legbelülre!) ahol a mesebeli katona szerezte meg a tudást, bizony rabjai maradunk a saját illúzióinknak. Sajnos a királyt, aki a katonát a földalatti tömlöcbe zárta, ma már egyre kevésbé tudjuk megidézni, már csak azért sem, mert a király szimbóluma a mesében és a hagyományunkban is a rendet, a világ összefüggéseinek őrzőjét, a törvény és az igazság birtokosát jelenti. Hol van az igazság? - kérdezhetnénk a szintén mesebelivé vált igazságos Mátyásunk szavaival, de a választ egyre nehezebb megtalálni. S mint minden ilyen szélsőségessé vált helyzetben, valahová nagyon messzire, vagy éppen nagyon a szélére kell mennünk a világnak, hogy valami ebből felbukkanjon. De hol is van a mi világunk széle? Ez talán a mesebeli világ pereme lehet, ahol a madár se jár? De hol van az a hely, ahol a madár se jár? Nehéz odatalálni, mert nyilván nincs a világban normálisan olyan hely, ahol madarak ne lennének. Vagy mégis? Az egyik ilyen hely, amire a mesék is utalnak, az a lélek mélye, a belső történések világa, amit a mese is felfejt, ahol az eligazodást a legősibb jel, a szimbólum adja meg.

De van egy a másik, az a bizonyos „nem normális” rész, ahol azok az emberek élnek, akik nem akartak beilleszkedni a „normálisok” világába. Vagy, mert a világ mostani rendje nem képes befogadni őket, vagy éppenséggel ők nem hajlandók befogadni ezt a „rendet.”  Ez már nézőpont kérdése, de mivel a nézőpont a többség privilégiuma, így ezeket az embereket fogyatékosnak nevezik, és többnyire valamilyen zárt, kicsit vagy nagyon zárt intézetekben tartják. Ők azok, akik másként látják a világot, bár erről a másként-ről sajnos nem sokat tudunk. Egyrészt, mert többnyire nem kommunikálnak velünk, másrészt, mert nem nagyon érdekli az embereket. Főként pedig azért, mert nem tudják, hogy ez mennyi különleges ismeretet hozhat, mekkora tanulást jelenthet. Ez talán abszurditásnak is tűnhet, mert mit is lehetne tanulni egy elmefogyatékostól, aki legenyhébb kifejezéssel is furcsának tűnik, például minden bevezetés helyett ismeretlenül karon fog, az arcodba hajol, és barátságosan meginvitál, hogy tarts vele. Vagy beszédkészség híján megölel, mutogat, mindenáron fizikai kontaktusba akar lépni veled, vagy netán éppen azt nem engedi, még a legkisebb érintkezéstől is riadtan visszahúzódik. De minden csak addig riasztó, amíg igazán közel nem megyünk hozzá, amíg meg nem ismerjük, amíg meg nem mutatja magát. S ez bizony nagyon nehéz feladat, hiszen a „normálisok” világában is ez az egyik legkétségesebb kifutású kaland – a kommunikáció.

Van egy nagyon érdekes és önmagában jelentőségteljes tény: a fogyatékosok - a társadalmi változások viharában - azokban a kastélyokban kötöttek ki, ahonnét az arisztokratákat kitelepítették. Még ma is számtalan ilyen jellegű szociális intézmény van – többek között a zsirai[1] is ilyen – főúri kastélyok hellyel-közzel felújított és valamennyire karban tartott épületében. Hajdani főuraink helyén ma fogyatékos emberek élnek, akiknek az életéből legalább annyira hiányzik az anyagi világ megélhetési kényszere, mint hajdani arisztokratáinkéból. Szabadságuk ettől függetlenül korlátozott – de szellemi értelemben legalább annyira szabadok, mint kékvérű elődeik, hiszen nem kötik őket sem társadalmi előírások, sem elvárások. Szabadságuk egyik megnyilvánulási formája éppen az a szemlélet, ahogyan filmet készítenek, annak a megmutatkozása, hogyan látják magukat és a környező világot.

Erre a nehéz feladatra született egy különlegesen leleményes megoldás, méghozzá Zsirán, a Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona elnevezésű intézményben, ahol Fábián Gábor amatőr filmes kamerát adott a fogyatékos emberek kezébe. Aztán meghirdették, hogy ezekből az elkészült filmekből fesztivált rendeznek. Talán nem teljesen új kezdeményezés, talán a világban már sok helyen teszik ugyanezt (van már nemzetközi szemle is Hollandiában!), de mindenesetre megszületett az „Álmodtam egyet” című zsirai speciális filmszemle, ahol különböző magyarországi intézményekből érkező fogyatékos emberek mutatják meg, hogyan látják ők a világot. És ez az igazán különleges élmény: megnézni, hogyan látja valaki „más” a világot, akiről általában az a nézet, hogy ő „más”! Mert a fentiek miatt másképpen néz ki, másképpen mozog, másképpen próbál kommunikálni, vagy éppen nem képes a megszokott módon kommunikálni. Vagy, mert testileg más, vagy, mert az elméje működik másképpen. És itt jön a csavar: akkor ő hogyan látja a világot? Úgy, ahogy mindenki, vagy az ő látásukban is megjelenik az, ami miatt ők egy „másik”, elkülönített térben, élethelyzetben vannak? Mert ha igen, akkor ez valamilyen módon igazolhatja magát az elkülönítést, a társadalomnak azt az igényét, hogy külön kezeljék a fogyatékosságot, hogy ne kelljen a mindennapokban ezzel foglalkozni… Összefoglalóan azt lehet erről mondani, hogy ártatlanul és egyben reflexió nélkül. Itt a kép nem arra szolgál, hogy a másik számára valamilyen jelentést közvetítsen, megmagyarázzon valamit, hanem önmagában a megmutatás, a kép előhívása a szándék, nincs manipuláció, nincs „hátsó szándék”, mert naivitás van, másképpen nevezve a lényeg az ártatlanság. Ezzel a látásmóddal a külső szemlélő számára megmutatkozik egy belső fókuszpont, ami minden – a képen megjelenő tárgyat – jelentőségteljessé tesz. A filmkép által bemutatott esemény, történés vagy tárgy önmagában válik jelentéstelivé, mintegy előhívódik belőle saját lényege, ami a hétköznapok színterén már nem érzékelhető a gyakoriság miatt. Amikor Joli – az egyik filmen - a mindennapi rutin szerint tologatja a takarítóeszközöket, ez semmilyen információt önmagában nem ad, de ahogyan egyszerre elmondja, amit csinál, és aztán teszi is ugyanezt, az már majdnem filozófia. Lelassít, ráfókuszál a mindennapiságra, aztán egyszerre eltávolít tőle a narratív ismétlés gesztusával, ez olyan élményt ad, ami visszahelyezi a történéseket az eredendő rituális esemény primer szintjére, mintha minden most történne először a világban, illetve annak az első eseménynek a rituális ismétlése lenne. Fontossá lesznek a tárgyak, de az eredendő szimbolikus értelmükben válnak azzá. A kapu (az egyik film címe) nemcsak egy hely, amin átmegyünk, hanem az a bizonyos kapu, ami az egyik világot összeköti a másikkal, ami egyszerre rezeg kívül és belül, mert a lényege az összekötés. A megjelenő képekben ezek a jelentéstartalmak tökéletes természetességükben vannak jelen, ahogyan a mesékben is az ártatlan felnőtt és a gyerek is tudja, hogy a sárkány legyőzése nem egy állat legyőzése miatt fontos, hanem mert folyton szembe kell nézni a bennünk jelen lévő káosz félelmével, és ezt a félelmet meg kell tudni fogalmazni, vagyis levágni mind a hét fejét, hogy soha többé ne álljon a szabad cselekvés útjába.

Ha netán nehezen esett le a tantusz, akkor ott volt segítségül a fesztivál kitalálójának, Fábián Gábornak két film-etűdje, amelyben esszenciálisan benne rejlett a fogyatékosságnak a kapcsolata a „normálishoz”, a titok, amitől annyira különleges élménnyé vált a zsirai speciális filmszemle. Angyali vidéken – mondja a film címe, és végigvezeti a nézőt a kamera szemével azokon az arcokon, akiket mi hagyományosan fogyatékos embereknek nevezünk. „Az egyiknek sikerül, a másiknak nem” – énekli Töröcsik Mari, és mi látjuk – mintegy tükörbe nézve – hogy milyenek is vagyunk. Mert tükör ez a képsor, amelyben felnagyítva, végtelen szeretettel, de magunkat láthatjuk meg, mindazt, amit nem merünk megmutatni, mert ott belül van elzárva – tudják, ahol a madár sem jár – és amit mi itt kint szégyellünk, pedig csak a sebezhetőségünk megmutatása révén válhatunk ilyen angyalokká. De mi nem akarunk angyalokká válni, mert nem vállaljuk fel ezt az arcunkat, nem engedjük ki a bezártságból a láthatóságba. Az utolsó képsorban mind ott állnak kint a kastély előtt, van, aki integet, van, aki csak ijedten ácsorog, és néznek fel, oda, ahonnét a láthatatlan szem nézi őket. Rémisztő és kísérteties fókuszpont ez, mert innét ráláthatunk arra az önmagunkra is, aki táborokba és drótkötelek közé tereli azt, aki más, akin kívül látszik mindaz, amit olyan gondosan elzártunk belülre. Minden arc egy lélektani tanulmány, amelyben felismerhetjük, hogy a normálisnak melyik elágazásánál válik ennyire direkten láthatóvá a belső konfliktus, és megérthetjük, hogy a különbség nagyon csekély, és ami elválaszt, az éppen összeköt. A maciját szorongató középkorú asszony, vagy a rebbenő szemű, fókuszálásra, szembenézésre képtelen fiatalabb, vagy a tágra nyílt szemű kíváncsi tekintetű – melyik is vagyok éppen?  

S ha mindez nem lett volna elég meggyőző, Fábián Gábor elkészített még egy filmet ugyanitt, ugyanazokról. (Egy napom, ha véget ér) De most a történés végigköveti a foglalkozások napi menetét – láthatjuk, hogyan telik az intézetben az idő, milyen tevékenységek keretében zajlik a nap. Szinte összefolynak az órák ebben a lelassított zónában, ahol minden mozdulat, reakció, gesztus kissé más, de mégis ismerős, csak éppen – ahogyan a másik filmben is – minden lelassult, időtlenné vált. Valami hiányzik, valami pedig nagyon is ugyanaz, mint a „kinti” világban. A más, az a céltudatos tevékenykedés teljes különbözősége – itt nem fogalmazódik meg hagyományos értelemben a cél, mert maga az cél, hogy valaki éppen megfog egy ceruzát, és az, ahogyan megfogja, sokatmondóan jelzi viszonyát a tárgyi világhoz. Itt senki sem visel álcát, mindenki azonos önmagával, mert nincs értelme az álarcnak, a sebek kívül vannak és láthatóak. Amiben viszont nagyon is hasonlít, ismerős ez a világ, az a sebek természete, amik álca nélküli „üzemmódban” nagyon könnyen felismerhetőek. A kommunikációképtelenség, a kapcsolódási zavar, a szétesettség, a túlzott merevség, a befogadás korláttalansága, a cselekvésképtelenség, érintési zavar, dadogás, motyogás, dörmögés. A motyogó egyszer csak énekre vált, és a régi nóta minden szava egyértelműen beazonosítható. A rendező ekkor hang-fókuszpontot vált, és a dal visszhangossá emelkedve eltávolodik az éneklőjétől, ahogyan a néző is egyre magasabbra emelkedve – ha akarja – megláthatja ennek a világnak a fájdalmas otthontalanságát, világunk fájdalmas otthontalanságát. A záró képsor mitikussá növeli ezt a magányt, de egyben fel is oldja, amikor az egyik képsorról ismerős vörös csuklyás gyermeki arcú asszony mozdulatait mutatja. Az ő arca külön filmes tanulmányt érdemel, de itt ebben a záró jelenetben valóban „angyali”, az ártatlanság értelmében. Mozdulatai – ülő helyzetben - egyfajta áldásosztást jelenítenek meg, miközben a színpadon lévő másik szereplő körbe-körbe mozog. Az ülő a kezével ír le köröket, a másik magát a kört járja be. Mintha egyszerre jelenne meg a világ kétféle mozgása: az egyik a folyton körbe járó Nap, a másik az egyhelyben őt tükröző Hold, amely fényét a Naptól kapja. Úgy, ahogy a látszólag értelem nélküli fogyatékos ember is azt a „fényt”, (a Nap, a világ-értelem fényét) tükrözi vissza – a maga módján – ami bennünk is világít, csak másként, mintegy mitikus távolságba és mélységbe vonva. Vagy meglátjuk ezt a mélységet, vagy elfordítjuk a fejünket, és nem akarjuk megtanulni ezt a mélyebb és fontosabb tudást, amit Fábián Gábor is felkínál a filmjében – szertetettel és figyelemmel. Mert ha létezik szeretetteljes kamera, akkor az övé maximálisan az, egy olyan ember fókuszpontja, aki a legmélyére nézett a fogyatékosságnak és másságnak nevezett állapotba, és csodát látott benne: az embert magát.

Így válhatunk álmodóvá, olyanná, aki a hétköznapi realitások világában készen áll a csodára, befogadó a szó valódi értelmében, mert a legnagyobb értéket képes felmutatni.

Pápes Éva, szakíró, filmkritikus

2011. október 5., szerda

Műhely hírek online

Műhely hírek online
2011. szeptember 28., összeállította: zsupos dóra


Műhely hírek online

Az MSMME műhely hírek online netmagazinja sérült alkotók művészeti tevékenységét mutatja be. Róluk, értük, nekik, nektek!


Szeptember végén

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok…” ímmel-ámmal. A vénasszonyok nyarának utolsó napsugarai melengetik arcunkat – tornacipős lábán battyog felém a vén ősz.
Az iskolakezdéssel párhuzamosan az MSMME tagintézményeiben is beindult az őszi zsongás. Országszerte nívós kulturális rendezvények sora várja a kíváncsiskodó nézőseregletet!


ARTalom

Szeptember 15.: ezen a jeles napon született 1941-ben Albert Flórián válogatott labdarúgó („A Császár”), és sajnos ugyanezen a napon vehettünk végső búcsút 2008-ban Richard Wrighttól, a Pink Floyd zenekar kiválóságától.
2011. szeptember 15-e szintén jelentőségteljes eseményt jelöl naptárunkban. A püspökladányi Napfényes Egyesület és az MSMME közös szervezésében a XII. Észak-alföldi Regionális Kulturális Találkozón csápolhattunk a résztvevő intézmények művészeti csoportjainak.
Az egynapos rendezvény keretében 3 megye 18 szociális intézményétől láthattunk táncos produkciókat, hallhattunk versmondókat, énekkarokat, zenéltek nekünk új és régi fennállású bandák, és természetesen a meglepetés produkció sem maradhatott el! A találkozón egyébiránt ipar- és képzőművészeti kiállítás volt megtekinthető a résztvevő intézmények művészi produktumainak gyűjteményéből.
A programban közreműködők egy családias, könnyed, élménydús nap részesei lehettek! Én magam is köszönöm az újonnan szerzett élményeimet, remek móka kerekedett! J


MásKép-p

Az Ipolytarnóci Őspark Látogató Központjában négy hétig volt megtekinthető a budapesti TERÉZÉNO sérült alkotóinak iparművészeti kiállítása, mely augusztusban nyitotta meg kapuit az érdeklődők előtt. Ugyancsak a TERÉZÉNO fiatal alkotóközösségének kreációi kerületek bemutatásra a Budapesten megrendezésre került Szakrális Művészeti Hetek „MásKép-p” elnevezésű tárlatában. Gratulálunk!


„…Egyszer jön az én nagy napom, mikor átlépek árnyékomon.”

Ezzel a pofás kis mottóval nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. által fenntartott Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon.
Az Idősek Hónapja alkalmából megrendezésre kerülő I. „Nagyhát-Feszt” kulturális találkozó szeptember 29-én kerül megrendezésre az Otthonban.
A 10 órai megnyitót követően a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek repertoárjából kaphatunk ízelítőt, majd a meghívott művészeti csoportok bemutatóival folytatódik a nap.
Az ebéd elfogyasztását követően népi kismesterségek bemutatója lészen, ahol mindenki próbára teheti kézügyességét, türelmét.
A szervezők minden nyitott gondolkodású érdeklődőt szívesen látnak az össznépi integrált kulturális rütyütyün!!!


Határok nélkül – Kreatív műhely az esélyegyenlőségért

Végre! Elkészült az „Egy szerelem évszakai” performansz ősbemutatójának kisfilmje!!!
A Youth in action projekt keretében 2011. június 19-27. között Pécsett, magyar, lengyel és francia sérült művészek és segítőik közreműködésével jöhetett létre, a Kincs Alexa által koreografált táncos produkció.
A Pécsi Nemzeti Színház közönségét magával ragadó fellépés és az azt megelőző próbák filmkockái Fábián Gábor és az Ösvényfilm tolmácsolásában:Fábián Gábor neve sokak számára ismerősen csenghet már a műhely hírek olvasói között.
Zsirai munkatársunk kulcsfontosságú szerepet tölt be többek között országos és nemzetközi fesztiváljaink archiválásában. A fiatal, sokrétű és igen tehetséges úriember következő cikkünk főhőse. J


Zsámbék – Határokon túli és hazai Amatőr színjátszók XX. fesztiválja

Lassan már egy hónapja történt, de úgy érzem fontos beszámolni a Zsámbékon eltöltött napokról. Talán így, írásos formában kicsit emléket tudok állítani azoknak az erőfeszítéseknek és élményeknek, melyet méltán megérdemelnek azok, akik ebben hittek és hosszú hónapokon keresztül kitartóan részt vettek. Fontos azért is, mert ottlétünk jelentősége megkérdőjelezhetetlenül nagy. 2011. július 29.-e hajnalán a Zsirai Otthonból közel 40 fő indult Zsámbékra a Határokon túli és hazai Amatőr színjátszók XX. találkozójára, hogy hosszas munkájának eredményét végre, - s ebben a formában először - bemutassa a színházi művész világ előtt.

Balázs Csilla producer, a zsámbéki közművelődési és kulturális élet meghatározó személyisége, mivel már több alkalommal járt Zsirán úgy gondolta, hogy meghívja a Zsirai Művészeti Műhelyt erre a komoly tradíciókkal rendelkező eseményre. Bizalmat előlegezve nekünk, a fesztivál nyitó napját szinte teljes egészében a Zsirai Otthon bemutatkozásának szentelte. Fontos küldetésnek tekinti – a Zsirai Otthonhoz hasonlóan – hogy az értelmi fogyatékosok világát, művészeti értékeit a nagyközönség, az úgynevezett ép társadalom számára minél szélesebb körben megmutassa.

A rendezvényt Mátyás Irén fesztiváligazgató nyitotta meg, majd átadva a szót és a lehetőséget felkérte Hollósi Péter intézményvezetőt, hogy mutassa be a Zsirai Otthon Művészeti Műhelyét, amit ezt megelőzően eddig még soha nem látott egységben kínált fel a közönségnek. Ennek hatására állt össze és itt mutatkozott be először a Kapu egy őszinte világba - Alternatív Művészeti Csomag. A bemutatkozás egy filmvetítéssel indult, melynek címe Angyali vidéken, amit az Alternatív Képszínház nagy hullámokat vert első darabja Az elhagyott madár követett. A fogyatékkal élők világába való elmélyülést tovább segítette az a félórás dokumentumfilm, mely az előbbihez hasonlóan a Zsirai Otthon lakóit mutatja be (Egy napom ha véget ér). Itt még koránt sem ért véget a bemutató, ugyanis ezt követte az Alternatív Képszínház új darabja, (mely előtte csak a Pécsi Nemzeti Színházban volt látható) Mindenen túl címmel. Asztalos Zsolt a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnöke (MSMME) – megtisztelve a Zsirai Művészeti Műhelyt – jelen volt a fesztiválon, megnyitotta a Zsirai Képzőművész Kör festménykiállítását és a zsirai lakókról szóló Arcok a múló időben című fotókiállítást. A vacsoraszünet után a teljesség igényével következett a KOMISZ Ibolya című darabja, mely méltóképpen zárta a Zsirai Művészeti Műhely megkerülhetetlenül értékes bemutatkozását.

Másnap színházi szakemberek, Czajlik József a kassai Thália Színház igazgatója és Perényi Balázs színi kritikus, újságíró értékelte a látottakat. Döbbenetes volt számunkra a felkészültségük, a tűéles látásmódjuk és befogadóképességük. Az az intuitív képesség mellyel a darabok (és filmek) apró rezdüléseit is meglátták és megértették. Nem gondoltam volna, hogy az előadások után még ekkora élményben lesz részem, melyet ezek a fiatal művész-, szakemberek nyújtottak nekünk. A zsámbéki rendezvény ugyanebben a szellemiségben zajlott, ahol is felléptek Erdélyből, a Felvidékről, Kárpátaljáról és a Vajdaságból is. Nem találkozhattunk a lényegről a figyelmet elterelő külcsínnel, önmagukért való üres látványelemekkel, ott csupán az alkotások értéke és mélysége számított.

Eddig arról számoltam be, miként is zajlott a színen ez a zsámbéki fellépéssorozat, de nevezhetném kilépésnek is, mert eddig ilyen formában még nem mutatkozott meg a Műhely a nagyérdemű és a színházi szakma előtt. Kiléptünk az épek társadalmába miközben megteremtettük a lehetőséget, hogy Ők belépjenek a mi világunkba, hogy megismerhessék azt a csodát, amivel mi az értelmi fogyatékosok között nap, mint nap találkozunk. Hogy mi van mind e mögött? Arról is szeretnék pár szót ejteni. Erőfeszítések, kétségek, kapcsolatok, barátságok, mosolyok, könnyek, érzelmek és rengeteg sok munka.
Szívből köszönöm zsámbéki barátainknak a lehetőséget! Sokkal tartozunk azért, hogy biztosították a fogyatékkal élőknek azt, hogy méltóképpen bemutatkozhassanak, hogy visszacsatolást és elismerést szerezhessenek a hosszú hónapokon át tartó és kitartó munkájukért, felkészülésükért. Ez úton is köszönöm a nézőknek a perceken át tartó vastapso(ka)t, az értékelőknek azt, hogy ennyire komolyan vették a produkciókat és azok értékelését. A szervezőknek a barátságot, a sok segítséget, a lehetőséget, mindenkinek a kitartó munkát és élményeket, melyeket közösen élhettünk meg.
Fábián Gábor, Zsira


Pécsi fesztiválunk óta jó néhány hónap eltelt már. A lassan megemésztett élmények és tapasztalatok konklúzióját olvashatjátok ezúttal egy elnök szemszögéből. Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntjük soraink között Asztalos Zsolt elnök urat!


Hangulatok I. – Játszunk és látszunk

Valamikor 2007-ben, amikor már tudtuk, hogy Pécs lesz 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa, megfogalmazódott a gondolat, hogy az Egyesület is kapcsolódhatna az EKF programokhoz, és soron következő nemzetközi kulturális fesztiválunkat Pécsett rendezhetnénk. Aztán teltek az évek – koncertet adott a NESZ, tartottunk szakmai konferenciát – de az álom csak ez évben válhatott valóra, amikor június 23-27. között 1125 résztvevővel a Pécsi Nemzeti Színház színpadára léphettünk.

Játszva látszom – így szólt a mottó, mellyel nem csak arra utaltunk, hogy a művészet (a játék) által láthatóvá válhatnak sérült embertársaink, – magukat adva – hanem az aktuális kérdésfelvetésre is választ adtunk, miszerint az intézmények lakói „láthatatlanok”. A speciális művészeti fesztivál láttatta alkotásaikat, s az alkotások mögött – előtt, őket.
Bár az eltelt egy évben az Egyesület létét, s ezzel a programszervezést súlyos anyagi kérdések nehezítették, nem volt kétséges, hogy a találkozót megszervezzük. Többen úgy hitték, ez lesz az utolsó ilyen – nehézségeinket látva talán nem is tévedtek – mégis, újabb reményt ad a színpadon elhangzott államtitkári ígéret, miszerint lesz 25. országos kulturális fesztivál.

Addig is Pécs! A mediterrán hangulatok városában nem csalódtunk, ahogy azt többen jelezték azokban a napokban és azóta is, újabb olyan élményekkel gazdagodtak – határtalan város, határtalan élmény – amelyeket Győr és Debrecen után már nagyon vártak. Ugyanakkor nem tudtunk mindenben megfelelni az elvárásoknak, mondhatnánk, a léptékváltás nekünk sem jött össze. Természetesen itt saját elvárásainkról van szó, amelyet egy Európa Kulturális Fővárosában tartott rendezvénnyel kapcsolatban korábban támasztottunk. Talán kevésbé sikerült az eseményre való ráhangolódás, vagy inkább ráhangolás, mint azt szerettük volna – több helyi érdeklődőre számítottunk. S úgy látjuk, bár a művészeti bemutatók színvonalát majd minősítik a szakmai értékelők, a fellépő művészeti csoportok sem mind hangolódtak rá az egyedülálló kulturális lehetőségre. Elszalasztott lehetőség?

Mindenestre voltak felemelő és magával ragadó pillanatok. A teljesség igénye nélkül említenénk a Dómban adott koncertet, amikor a Platán Otthon Zenekarának játéka könnyeket csalt a papszentelésre készülődő számos hívő arcára – hihetetlen, de több mint ezren hallgatták őket döbbent áhítattal. Felemelő érzés volt ott lenni, és hiszem, hogy Istennek tetszőt hoztunk össze.
Ismét élmény volt a Zsirai Művészeti Műhely alternatív képszínházának nyitónapi bemutatója – mikor azt gondolja az ember, hogy már „Mindenen túl” van, rá kell jönnie, mindennapi gondjai semmik azokhoz képest, amikkel másoknak kell szembenézni. Lélek játék…
Örültünk annak is, hogy a Dortmundban megismert Esagramma Szimfonikus Zenekar el tudott jönni Milánóból, koncertjük kárpótolta azon munkatársakat, akiknek az út megszervezése álmatlan éjszakákat okozott.
Több éve készültünk egy közös cselekményt színpadra vinni – Pécs olvasztótégelyként szolgált a francia-lengyel-magyar közös munkához. 5 nap megfeszített munka, 15 perc hírnév: Egy szerelem évszakai… – volt, akinek hitet adott, másoknak megerősítést, mindnyájunknak felejthetetlen élményt – ab ovo usque ad mala.

Öröm-tánc, öröm-zene, öröm-játék… Öröm-ünnep. Fesztivál, ami speciális művészeti. A határtalan városban…
Pécs sokat adott és sokat elvett életünkből…


Asztalos Zsolt, MSMME


Kérek mindenkit, még néhány pillanatig maradjon a helyén. Az előadást mászkálással ne szíveskedjenek zavarkodni! Köszönjük!


A Nyúlon túl…

Történetünk szeptember havának hatodik napján vette kezdetét vala. Monthy Python elmés játékfilmje Arthur lovagjaival és a Szent Grál keresésével éppen történetünkbe vág. Bár az isteni kelyhet nem állt szándékunkban megtalálni, és utunk során nem találkoztunk a félelmetes lovagokkal, akik azt mondják: NI, mi mégis Nyúlnak vettük az irányt. Majd átmentünk rajta. A Nyúlon túlra (Nyúl: Győrtől 13 km-re, a Sokorói dombságon elterülő település, elérhető a 82 főúton). Egészen Zsiráig.

Lépjünk is túl a sötét középkoron, új idők új szele jár. S ahogyan Gabriel Garcia Marquez írta „a haladás lett a város mítosza”. Sokan talán nem tudjátok, de Zsira egy 900 fős település, ahol szintén végig söpört a változás (mit szele?! Orkánja!).
A szeptember 6-13. között megrendezésre került Zsirai Őszi Napok programsorozat keretében minden érdeklődő számára nyilvánvalóvá válhatott milyen változásokról beszélek. A hét telis-tele volt kulturális- és sportrendezvények sokaságával.

Itt volt például az immáron XIX. alkalommal megrendezésre került Homokszobrász Fesztivál, mely nemcsak a szociális intézmények berkein belül mondható egyedülállónak, hanem véleményem szerint Magyarország-szerte is. Az idei évben retro partyt tartottak a szervezők, sok régi emlék elevenedett fel újra. Leporoltuk a legjobb ötleteket, és a résztvevők újra megépíthették kedvenc homokszobraikat.

A megemlékezés jegyében telt el a programsorozat harmadik napja. A zsirai otthon betöltötte 60. születésnapját!

„- Az ihlet nem jelenti be magát előre.
- De várni talán hajlandó.”

A minap olvastam ezt az érdekes párbeszéd részletet szintén Marquez bácsi tollából (nem is gondoltad volna, hogy szoktam olvasni, mi?! J). Az ünnepségen sok ember sokféle ihletettségű köszöntőjét popsizhattuk végig. Válogatást kaptunk az otthon történetéből, a lakók élményeiről és lehetőségeiről, és részesülhettünk egy csekély mennyiségű bibliai bölcsességből. Számomra azonban a legmegkapóbb beszédet (legalábbis én erre kaptam fel a buksim) Hollósi Péter intézményvezető szavai jelentették. Térjünk is vissza a változásokhoz! Előadásában hangsúlyt fektetett az otthon lakói és dolgozói közötti kapcsolat átalakulására. Nem, nem szerepcserére gondolok! Megváltozott a viszony ellátott és segítő között. Eltűntek bizonyos láthatatlan korlátok, egyfajta partnerség alakulhatott ki közöttük a közös munka révén!

Molnár Ferenc: A vörös malom musical feldolgozását adta elő a Komédiás Integrált Színház (ejtsd: KOMISZ). Az elmúlt évek hagyományaihoz hűen az Őszi Napok egyik legjelesebb eseménye a társulat éppen aktuálisan debütáló színdarabja. Az otthon lakóival közösen színpadra álmodott humoros előadás, főszerepben az emberrontóval befutó volt a közönség számára.

Változás (lehet) = újdonság! A zsirai otthonban bármi megtörténhet: Alternatív Képszínház. Néhány évvel ezelőtt én is ilyen arcot vágtam e szavak hallatán, mint most te. Joggal kérdezheted: micsooodaaa?
Nem tudnám neked definiálni, nincs meg hozzá a szakértelmem. Nincsenek monológok, párbeszédek. Gesztusokkal, mimikával kommunikálnak a színészek, a koreográfia menet közben fokozatosan éri el végső formáját. Zenét választanak, az adja meg a darab érzelemvilágát, a mozdulatok inspirációját.
Képzeletem szabadsága. Köszönöm.
Nézd:


Egy kínai bölcs szerint a létezés egyetlen állandó tulajdonsága a változás. Ami persze nagyon jó, haladunk előre, fejlődünk. Építkezünk.
Különösebben engem sem zavar a dolog, kisebb problémáktól eltekintve. Minden év új divatot hoz, újítani kell a ruhatáram. Minden évben egy évvel idősebb leszek, jesszus. Rémisztgetnek a 2012-es világvégével, az androidos telefonokhoz nem értek, a felsőoktatást megint átszervezik, változik a kresz (bár jogsim nincs - legalább ezért nem kell aggódnom), és változom én magam is.
Ki amennyit tud vagy akar, fogjon be magának ebből a varázsos, újdonságokat fújdogáló szélből.
Bizonyos kor betöltése után lábunk már nem nő, jó még a tavalyi cipő… az idén már csak annyi a tennivalónk, hogy türelmesen várjuk ennek a különös, kósza, Zsiráról induló szélnek a megérkezését…

Tiszteletem, Dórike


Műhely blog

Korábbi hírleveleink értékes információ tartalmai visszakereshetőek Egyesületünk blog oldalán: